sözlük kuralları

1. kural
her girdi aşağıda basitçe izah edilen "tanım", "tanım devamı", "alıntı", "örnek" veya "bakınızdan" en az birini içermelidir.

tanım: başlıkla alakalı açık ve net bir bilgi verir.
tanım devamı: mevcut yazılmış tanımlara ek bilgi parçacıkları içerir. bununla birlikte başlıktaki diğer girdiler(entryler) silinmiş dahi olsa tek başına da anlamını korur.
alıntı: başlıkla ilgili, başlığın bir parçası olan, içeriğinde bulunan, ya da söz konusu başlıkla ilgili başkalarınca yapılmış yorumlardan oluşur.
örnek: başlığı anlamaya yardımcı olan, başlıkla alakalı örneklerden oluşur.
bakınız: başlığın çağrışım yaptığı ya da başlığın doğrudan alakalı olduğu bir başka başlığa yönlendirme yapmayı sağlayan bkz'lardır.

ek olarak:
- 1.a: soru olan başlığa sadece cevap olarak girdi girilmemelidir.
- 1.b: tanım gibi gözüken ancak başlık yerine sadece girdinin yazarı hakkında bilgi vermiş olan girdi girilmemelidir.
- 1.c: reklam ya da spam amaçlı olduğu bariz şekilde belli olan girdi girilmemelidir.

2. kural
girdi, aynı başlıktaki veya bir başka başlıktaki herhangi bir girdiyi sadece referans gösterir nitelikte olmamalı, tek başına da bir anlam ifade etmelidir. bir ya da birden fazla girdiye sadece cevap niteliği taşımamalı, başlıktaki diğer girdi ya da girdilerin silinmesi durumunda da anlamını yitirmemelidir.

3. kural
girdi başlığın kendisi hakkında yorum yapılmış olsa dahi, başlığın anlamı hakkında tanım da içermelidir.

4. kural
girdi başka bir girdinin birebir aynısı ya da farklı kelimelerle girilmiş bile olsa katkı olarak daha önce yazılmış olan başka bir girdinin kopyası olmamalıdır.

5. kural
bakınız ve spoiler butonları amaçlarına yönelik kullanılmalıdır. bu kapsamda;

- girdiyi süslemek maksadıyla bkz ya da gbkz araçları kullanılmamalıdır.
- başlıkla ya da girdilerle diyalog kurma amacı ile yazılan yazıları bkz kullanarak uygun hale getirmeye çalışılmamalıdır.
- bkz, gbkz ve diğer bağlantı araçları fonksiyonlarını yerine getiremeyecek şekilde kullanılmamalıdır.
- spoiler, eser başlıklarında eserle ilgili tanıtımın ötesinde kritik bilgi verilen kısımları gizlemek için mutlaka kullanılmalıdır.
- şarkı sözü ve şiir gibi eserleri içeren girdilerde spoiler kullanımı zorunlu değildir. birlikte kullanılmış olması da kurala aykırı değildir.
- sadece gbkz'dan oluşan girdi sadece bkz'dan oluşan girdi ile aynı kurala tabi olmayıp 1. kural kapsamında değerlendirilirler.

6. kural
izmir sözlük içinde ya da dışında kurulan diyaloglar ya da hangi yolla edinilirse edinilsin şahısların kişisel bilgileri ilgili kişinin rızası dışında izmir sözlük içerisinde kesinlikle paylaşılmamalıdır.

7. kural
başkasına ait olan, başka bir kaynaktan birebir alınan içerik girdi olarak yazılmış ise kaynağı mümkünse link verilerek gösterilmek zorundadır. kaynak belirtilmiş olsa dahi kopyala yapıştır yazarlığı şeklinde tabir ettiğimiz bu eylem tasvip edilmemektedir. bir yazara ait girdilerin çoğunluğunu kopyala yapıştır yazarlığı oluşturuyorsa bu şekilde yazılmış olması uzaklaştırma sebebi olabilecektir.

8. kural
alıntı ya da örnek olmadığı halde türkçe olmayan, tamamı ile yabancı dil içeren girdi yazılmamalıdır.

9. kural
girdi hukuki açıdan herhangi bir suç unsuru barındırmamalıdır. kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikasında da belirtilen yasalara istinaden bu tür girdilerde sorumluluk tamamen yazarın kendisine ait olsa dahi silinecektir.

10. kural
bir kullanıcı adı başlığında (nick altı) ya da herhangi bir başlıkta söz konusu kullanıcı hakkında yazılmış olduğu açıkça belli olan girdi, içeriğine ve kurallara uygunluğuna bakılmaksızın, kullanıcı adı sahibinin şikayeti üzerine silinecektir. söz konusu girdi sözlük kurallarına aykırı şekilde yazılmış bir girdi ise bahsedilen uygulamanın aksine, kullanıcı adı sahibinin şikayeti aranmaksızın hareket edilecektir.

11. kural
girdi ilgili olan başlık altına yazılmış olmalıdır. ilgili olan başlık altına yazılmamış girdiler taşınabileceği gibi silinebilir de.

12. kural
girdilerin daha okunaklı olması ve anlam karmaşası çıkarmaması adına, noktalama işaretleri ve dil bilgisi kurallarına mümkün olabildiğince özen gösterilmesi bir zorunluluk olmamakla birlikte tavsiye edilmektedir. bir yazarın girdilerinin çoğunluğu bu şekilde özensiz yazılmış ise uzaklaştırma sebebi olabilecektir.

13. kural
özel başlıklar olarak nitelendirilen ve ilgili başlıkta ilan edilmiş olan başlıklar istisna olup bazı kurallardan muaf tutulabilirler. bu başlıklar arasında yer alan kişiye özel başlıklar tanım kuralı olan 1. kuralın da dışında tutulurlar.

14. kural
eser başlıkları eserin orijinal dildeki isminin transliterasyonu (orjinal dilindeki harflerden oluşan eser adının, latin harflerine çevrilmiş şekli) kullanılarak açılmalıdır. eserle alakalı tüm girdiler bahse konu başlıkta yer almalı, esere ait türkçe ve farklı dillerdeki isimleriyle açılmış başlıklarda ise sadece bahse konu başlığa bkz ile yönlendirme bulunmalıdır.

15. kural
kişi başlıkları, kişinin orijinal dildeki isminin transliterasyonu (orjinal dilindeki harflerden oluşan kişi adının, latin harflerine çevrilmiş şekli) kullanılarak açılmalıdır. kişi ile ilgili tüm girdiler bahse konu başlıkta yer almalı, kişinin türkçe ve farklı dillerdeki isimleriyle açılmış olan başlıklarda ise sadece orijinal ismiyle açılmış olan başlığa bkz ile yönlendirme bulunmalıdır.

16. kural
her tür yabancı yer isimleri, mekan isimleri, terimler vb. kavramlar türkçesi mevcut ise türkçe olarak, türkçesi bulunmuyor ise orijinal ismininin transliterasyonu (orjinal dilindeki harflerden oluşan adının, latin harflerine çevrilmiş şekli) kullanılarak açılmalıdır. aynı kavramın farklı dillerdeki isimleriyle açılmış başlıklarda ise mevcutsa türkçesine, mevcut değilse orijinal haline bkz ile yönlendirme bulunmalıdır.

17. kural
yeni bir başlık açılırken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. aksi takdirde bu durum başlığın silinmesine neden olabilir.

- girdide yazılması gerekenlerin başlıkta yazılmaması gerekmektedir.
- izmir sözlük bir haber sitesi veya portalı olmamasından kaynaklı, önem derecesi yüksek olmayan haberler için ayrı başlık açılmamalı, yazar mutlaka konuya değinmek istiyorsa haberin öznesinin başlığında değinilmelidir.
- ihtimal veya tahminden yola çıkan konular haber ya da olay başlığı şeklinde açılmamalıdır.
- anket başlıkları başta olmak üzere farklı varyasyonlar oluşturabilecek başlıklar açılmamalıdır.
- kişisel bilgileri içermekten öteye gidemeyecek anket başlıkları açılmamalıdır.
- zaman vb. değişkenlere bağlı anket başlıkları açılmamalıdır.
- anket başlıkları dışındaki başlıklar tekil olarak açılmalıdır.
- eylem içeren başlıklar mastar halinde açılmalıdır.
- spor, siyaset, doğa, haber vb. kategorilerde yer alan, belirli bir gün ile ilgili açılması gereken başlıklar, öncelik sırasına göre rakamla gün, yazıyla ay ve rakamla yıl içerecek şekilde açılmalıdır. başlığın karakter sınırlamasına takılması durumunda rakamla gün, rakamla ay ve rakamla yıl içerecek şekilde ve aralarına nokta konularak açılabilir.
- troll başlığı şeklinde nitelendirilebilecek başlıklar "kesinlikle" açılmamalıdır.
- başlık bir eserin ismi ya da benzeri şeklinde değilse soru formatında başlık açılmamalıdır.
- web sitelerini üzerine açılan başlıklar web sitesinin "adresi" değil "ismi" dikkate alınarak açılmalıdır. aynı isime sahip birden fazla web sitesi bulunması durumunda başlık adrese göre açılabilir.
- film, dizi, belgesel gibi eserler için açılan başlıklarda imdb benzeri sitelerde yer alan ismi, 14.kural kapsamında kaynak olarak dikkate alınır.
- video oyunları için açılan başlıklarda igdb beneri sitelerde yer alan ismi, 14.kural kapsamında kaynak olarak dikkate alınır.
- futbolcular için açılan başlıklarda transfermarkt benzeri sitelerde yer alan anavatandaki ismi, 15.kural kapsamında kaynak olarak dikkate alınır.
- futbol takımı için açılan başlıklarda var ise takımın kendi sitesindeki ismi, yok ise kendi ülke federasyonunun sitesindeki ismi 16.kural kapsamında kaynak olarak dikkate alınır.

18. kural
belirli ve/veya belirsiz süreler halinde, süreklilik arz eden şekilde, girdi yazıp silme işlemini alışkanlık haline getirmiş bir yazarın yapmış olduğu bu eylem sözlük yazarlarını rahatsız etme amaçlı art niyetli bir çaba olarak değerlendirilecektir. yapılan uyarılara rağmen bu eylemin tekrarlanması halinde söz konusu yazarın süreli ya da süresiz uzaklaştırılmasına sebep olacaktır.

şuan için 18 maddeden oluşan sözlük kuralları gelişen şartlara göre düzenlenebilir. bu sebeple tüm yazarlarımızın ara sıra bu sayfayı ziyaret etmesi yararlı olacaktır.

izmir sözlük yönetimi